Witajcie w Naszej Bajce!!!


OGŁOSZENIE 
dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 947.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 20 stycznia 2017 r. (pobierz) Miejskie Przedszkole ,,Bajka’’ w Ełku ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja dzieci odbywać się będzie w terminie od 13 .02.2017 r. do 02.03.2017 r.

Wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podany do wiadomości publicznej w dniu 31. 03. 2017 r. godz. 15:00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz niezbędne załączniki można uzyskać w gabinecie Dyrektora lub poniżej:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 – pobierz
  2. Zał. 1. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania – pobierz.
  3. Zał. 2. Oświadczenie o wielodzietności – pobierz.
  4. Zał. 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pobierz.
  5. Zał. 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola – pobierz.
  6. Zał. 5. Oświadczenie o zatrudnieniu – pobierz.
  7. Zał. 6. Oświadczenie inne specyficzne potrzeby społeczne rodziny – pobierz.
  8. Potwierdzenie woli – pobierz.

Proces odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:


BAL KARANAWOŁY