Katalog metod stosowanych w pracy z dzieckiem


Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:
  – samodzielnych doświadczeń,
  – kierowania własną działalnością dziecka,
  – zadań stawianych dziecku,
  – ćwiczeń utrwalających;
 1. Metody oglądowe:
  – obserwacja i pokaz,
  – osobisty przykład nauczyciela,
  – udostępniane sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne;
 1. Metody słowne:
  – rozmowy, opowiadania,  zagadki,
  – objaśnienia i instrukcje,
  – sposoby społecznego porozumiewania się,
  – metody żywego słowa;

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogaca się o nowatorskie toki metodyczne:

 1. metodę projektu,
 2. twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 3. Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 4. metodykę nauczania matematyki wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 5. metody aktywizujące,
 6. aktywne słuchanie muzyki poważnej: Strauss, Beethoven…,
 7. techniki twórczego myślenia;

Powrót do strony głównej