Misja i wizja


Misja przedszkola:

Każde dziecko jest dla nas ważne!

 1. Przyjmujemy rolę dziecka w kształtowaniu własnego rozwoju. Dbamy o to, by dzieci były uśmiechnięte i zadowolone z każdego dnia pobytu w przedszkolu, by czuły się bezpieczne, by budowały własne poczucie wartości. Pomagamy naszym wychowankom  w poznawaniu siebie, by mogły rozwinąć indywidualne możliwości, by były dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
 2. Promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, uczymy odróżniania dobra od zła.
 3. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Nasze hasło brzmi: 

„Dzieci są podróżnikami odkrywającymi nieznane kontynenty.
Każdy dzień jest nową przygodą!”


Wizja przedszkola:

 1. Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku dba o to, by dzieci opuszczające przedszkole były twórcze, samodzielne i spontaniczne, by znały siebie i własne możliwości oraz szanowały i tolerowały odrębność innych. Chcemy, aby dzieci radziły sobie w sytuacjach trudnych, umiały rozwiązywać problemy – dzięki temu rozpoczynają  naukę w szkole bez stresu i osiągają sukcesy.
 2. Wszystkie oferty edukacyjne prowadzone są w przedszkolu na wysokim poziomie. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Tworzymy okazję do tego, by dziecko było partnerem w konstruowaniu własnego rozwoju, by miało chęci i gotowość do działania oraz otwartość na wiedzę. Kształcimy umiejętności społeczno-emocjonalne, wpajamy zasady prawidłowych relacji interpersonalnych.
 3. Nad rozwojem wychowanków naszego przedszkola czuwa wykwalifikowana, kompetentna i zmotywowana kadra, dzieląca się wzajemnie wiedzą
  i umiejętnościami. Wszyscy pracownicy są życzliwi i uśmiechnięci, są zadowoleni
  z pracy w przedszkolu, wspólnie tworząc wspaniałą atmosferę.
 4. Dzieci poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, szanować i chronić, a także uczą się jak korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb, wykorzystanie usytuowania placówki w środowisku przyrodniczym.
 5. Przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra dzieci. Wykorzystujemy talenty, zdolności, hobby, zawód rodziców we wzbogacaniu doświadczeń dzieci i bazy placówki.
 6. Przedszkole jest kolorowe, jasne, ciepłe, przyjazne dzieciom i rodzicom. Permanentnie doskonalimy bazę lokalową.  Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne, piękne i bezpieczne zabawki. Systematycznie unowocześniany jest plac zabaw, gdzie dzieci zaspokajają potrzeby ruchowe na powietrzu.
 7. Dzięki skutecznej promocji mamy dobrą opinię w środowisku lokalnym. Inwestujemy w nauczycieli, pracowników, warunki i bezpieczeństwo pracy, bazę lokalową, dydaktyczną – wszystko dla dobra dzieci.
 8. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny, nowoczesny, promując zespołowy sposób pracy. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

 Powrót do strony głównej