Rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA
DLA GRUPY SMERFÓW, MISIÓW, KRASNOLUDKÓW I PSZCZÓŁEK

6.00 – 8.15
schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna i małych grupach, zabawy integracyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, grafomotoryki, logicznego myślenia), zabawy logopedyczne;

8.00 – 13.00
realizacja zadań wynikających z podstawy programowej, w tym m.in. zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz:

8.15 – 8.30
gimnastyka poranna, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowy;

8.30 – 9.00 
śniadanie, realizacja zadań programowych w tym zakresie.;

9.00 – 10.00
realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka spójnych z podstawą programową, rocznym planem pracy przedszkola oraz planami miesięcznymi, w tym zajęcia rytmiczne i ćwiczenia gimnastyczne;

10.00 – 11.30
zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje w terenie, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela;

11.30 – 11.45 
czynności porządkowo – higieniczne, samoobsługowe;

11.45 – 12.15 
obiad, realizacja zadań programowych w tym zakresie;

12.15 – 12.45
relaksacja;

12.45 – 13.00
realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka spójnych z podstawą programową, rocznym planem pracy przedszkola oraz planami miesięcznymi;

13.00 – 13.45zabawy dowolne
zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, pobyt na powietrzu, zajęcia dodatkowe: rozwijające zainteresowania dzieci oraz zajęcia wspierające rozwój dzieci;

13.45 – 14.00
czynności porządkowo – higieniczne, samoobsługowe;

14.00 – 14.30
podwieczorek, realizacja zadań programowych w tym zakresie;

14.30 – 15.30 
praca indywidualna i w małych grupach, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych;

15.30 – 17.00
zabawy integracyjne, zabawy tematyczne, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci;

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA
DLA GRUPY SKRZATÓW I ŻABEK:

6.00 – 8.15 
schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna i małych grupach, zabawy integracyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, grafomotoryki, logicznego myślenia), zabawy logopedyczne;

8.00 – 13. 00
realizacja zadań wynikających z podstawy programowej,
 w tym, m.in. zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz:

8.15 – 8.30
gimnastyka poranna, czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe;

8.30 – 9.00  
śniadanie, realizacja zadań programowych w tym zakresie;

9.00 – 9.30  
realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka spójnych z podstawą programową, rocznym planem pracy przedszkola oraz planami miesięcznymi, w tym zajęcia rytmiczne i ćwiczenia gimnastyczne;

9.30 – 10.00
zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje;

10.00 – 11.30
spacery, wycieczki, obserwacje przyrody w terenie, zabawy ruchowe;

11.30 – 11.45
czynności porządkowo – higieniczne, samoobsługowe;

11.45 – 12.15 
obiad, realizacja zadań programowych w tym zakresie;

12.15 – 13.45
odpoczynek poobiedni;

13.45 – 14.00
czynności porządkowo – higieniczne, samoobsługowe;

14.00 – 14.20
podwieczorek, realizacja zadań programowych w tym zakresie;

14.20 – 15.30 
praca indywidualna i w małych grupach, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe: rozwijające zainteresowania dzieci oraz zajęcia wspierające rozwój dzieci;

15.30 – 17.00
zabawy integracyjne, zabawy tematyczne, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci;


Powrót do strony głównej