Sylwetka absolwenta


Absolwent Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku:

– jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

– ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

– potrafi współdziałać w zespole,

– jest zainteresowany nauką i literaturą,

– jest samodzielny,

– jest aktywny w podejmowaniu działań,

– lubi działania twórcze,

– jest wrażliwy estetycznie,

– akceptuje zdrowy styl życia,

– ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

– cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
i społecznego,

– czuje się Polakiem i Europejczykiem;


Powrót do strony głównej